Welcome at friends at the Johannahof in Kaprun
Online booking

otisk

Johannahof Apartments

Podle § 5 Abs. 1 rakouského zákona o elektronickém obchodování (ECG) a § 24 zákona o médiích, tímto se prohlašujeme za provozovatele těchto webových stránek:

Johannahof Apartments
Rodina Hötzenederů
Rosbachstrasse 15
A-5710 Kaprun


Telefon: +43 65 47/71 45
Fax: +43 65 47/71 45 – 45

office@johannahof.at

www.johannahof.at

Jméno společnosti: Hötzeneder KG
Jednatel firmy: Doris Hötzeneder-Panzer
Vlastní název společnosti: Pronájem bytu / nocleh se snídaní
Dozorový úřad : Okresní správa Zell am See
Sekce: cestovní ruch
Číslo obchodního rejstříku: FN 220 z
UID: ATU33473201

Evidenční číslo: 50606-006586-2020


Koncept, návrh obrazovky a technická implementace:

pinzweb.at GmbH & Co KG
Raiffeisenstraße 4 (přízemí)
A-5671 Bruck an der Großglocknerstrasse

Tel.: +43 (0) 6545 20340
Fax: +43 (0) 6545 20340-1
E-mailem: office@pinzweb.at


Obsah online nabídky

Johannahof Appartements nepřijímá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost nebo kvalitu poskytovaných informací. Nároky na odpovědnost vůči Johannahof Appartements týkající se hmotných nebo nehmotných škod způsobených použitím nebo nepoužitím poskytnutých informací nebo použitím nesprávných a neúplných informací jsou zásadně vyloučeny, ledaže lze prokázat, že Johannahof Appartements byla úmyslná nebo hrubě nedbalostní na vině. Všechny nabídky jsou nezávazné. Johannahof Appartements si výslovně vyhrazuje právo měnit, přidávat nebo mazat části stránek nebo celou nabídku nebo dočasně nebo trvale zastavit zveřejňování bez předchozího upozornění.


Odkazy a odkazy

V případě přímých nebo nepřímých odkazů na externí webové stránky, takzvané „odkazy“, které jsou mimo oblast odpovědnosti Johannahof Appartements, by odpovědnost vstoupila v platnost pouze v případě, že by Johannahof Appartements věděla o obsahu a to bylo technicky možné a přiměřené, aby se zabránilo použití v případě nezákonného obsahu. Johannahof Appartements tímto výslovně prohlašuje, že v době, kdy byly odkazy nastaveny, na odkazovaných stránkách nebyl žádný nezákonný obsah. Johannahof Appartements nemá žádný vliv na současný a budoucí design, obsah ani autorství propojených nebo propojených stránek. Z tohoto důvodu se Johannahof Appartements tímto výslovně distancuje od veškerého obsahu všech propojených nebo propojených stránek, které byly po nastavení odkazu změněny. Toto prohlášení platí pro všechny odkazy a reference nastavené na vlastních webových stránkách společnosti, jakož i pro záznamy třetích stran ve službách zřízených společností, jako jsou knihy návštěv, diskusní fóra, seznamy adres a podobně. Za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody vyplývající z použití nebo nepoužívání takto prezentovaných informací odpovídá výhradně poskytovatel stránky, na kterou byl odkaz proveden, nikoli osoba, která pouze odkazuje na příslušné zveřejnění prostřednictvím odkazů.


Autorské právo a právo ochranných známek

Kredit: Vlastní obrázky, Zell am See-Kaprun Tourismus GmbH / Gletscherbahnen Kaprun AG


Johannahof Appartements se snaží dodržovat autorská práva na grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty používané ve všech publikacích, používat grafiku, zvukové dokumenty, videosekvence a texty, které sama vytvořila, nebo používat bezplatnou grafiku, zvukové dokumenty, video sekvence a texty. Všechny značky a ochranné známky uvedené na webových stránkách a případně chráněné třetími stranami podléhají bez omezení ustanovením příslušného zákona o ochranných známkách a vlastnických právech příslušného registrovaného vlastníka. Závěr, že ochranné známky nejsou chráněny právy třetích osob, by neměl být vyvozován jednoduše proto, že jsou uvedeny! Autorské právo na publikované objekty vytvořené společností Johannahof Appartements zůstává výhradně na majiteli stránek. Jakákoli duplikace nebo použití takové grafiky, zvukových souborů, videosekvencí a textů v jiných elektronických nebo tištěných publikacích není povoleno bez výslovného souhlasu společnosti Johannahof Appartements.


Autorské právo / odpovědnost

S ohledem na technické vlastnosti internetu nelze poskytnout žádnou záruku za pravost, správnost a úplnost informací zpřístupněných na internetu. Rovněž není zaručena dostupnost nebo provoz těchto webových stránek a jejich obsahu. Jakákoli odpovědnost za přímé, nepřímé nebo jiné škody, bez ohledu na jejich příčiny, vyplývající z použití nebo nedostupnosti údajů a informací na těchto webových stránkách, je vyloučena, pokud je to právně přípustné. Obsah těchto webových stránek je chráněn autorským právem. Informace jsou určeny pouze pro osobní použití. Jakékoli další použití, zejména ukládání do databází, duplikace a jakékoli formy komerčního využití, jakož i zpřístupňování třetím stranám, a to i po částech nebo v revidované podobě, bez souhlasu příslušné organizace je zakázáno. Jakákoli integrace jednotlivých stránek naší nabídky do externích rámců je zakázána.


smíšený

Pokud části nebo jednotlivé formulace tohoto textu neodpovídají, již déle nebo zcela neodpovídají současnému právnímu stavu, zůstávají zbývající části dokumentu svým obsahem a platností nedotčeny.


Google Analytics

Tento web používá Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá takzvané „cookies“, textové soubory, které jsou uloženy ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky (včetně vaší IP adresy) jsou přenášeny a ukládány společností Google na serverech ve Spojených státech. Google použije tyto informace k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k sestavení zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Google může tyto informace rovněž převést na třetí strany, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tato data jménem společnosti Google. Google za žádných okolností nespojí vaši IP adresu s jinými daty Google. Instalaci cookies můžete zabránit odpovídajícím nastavením softwaru prohlížeče; rádi bychom však upozornili, že v tomto případě možná nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek v plném rozsahu. Používáním této webové stránky prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním údajů shromážděných o vás společností Google výše popsaným způsobem a pro výše uvedený účel.

Pokud nechcete, abychom analyzovali vaši IP adresu, nastavení jazyka, zařízení atd., Doporučujeme k deaktivaci Google Analytics použít doplněk prohlížeče Google Analytics. Doplněk prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics vám dává větší kontrolu nad tím, která data na navštívených webech zaznamenává Google Analytics. Doplněk informuje JavaScript (ga.js) z Google Analytics, že do Google Analytics by neměly být přenášeny žádné informace o návštěvě webových stránek.

Pokud chcete tuto funkci používat, stáhněte si doplněk a nainstalujte jej do aktuálního webového prohlížeče. Doplněk prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics je k dispozici pro Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari a Opera.

Stažení
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de%20verlinkt%20werden


Prohlášení o ochraně údajů při používání ShareThis

Tento web používá doplňky ze záložkové služby ShareThis, kterou nabízí společnost ShareThis Inc. („ShareThis“), 250 Cambridge Avenue, Palo Alto, CA 94306, USA. Když navštívíte naši webovou stránku, společnost ShareThis je informována o vaší IP adrese a o tom, že jste navštívili webovou stránku Johannahof Appartements s touto IP adresou. Pomocí pluginů ShareThis mohou uživatelé nastavit záložky na webové stránky dostupné na internetu a sdílet nebo zveřejňovat odkazy na odpovídající webové stránky v sociálních sítích, jako je Twitter, Facebook, Xing nebo Google+, nebo zde doporučovat obsah. Pokud návštěvník webových stránek používá některou z těchto funkcí a je také online s odpovídající službou (např. Twitter, Facebook nebo Google+), pak je návštěva našich webových stránek přiřazena příslušnému uživateli. Další informace o shromažďování údajů, hodnocení a zpracování vašich údajů společností ShareThis a o vašich souvisejících právech naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti ShareThis na adrese http://www.sharethis.com/legal/privacy/ být nazván.


Soukromí a soubory cookie

Prohlášení o ochraně údajů podle zákona o telekomunikacích (TKG) a zákona o ochraně údajů (DSG)

Zpracování dat

Osobní údaje, které jste nám zaslali prostřednictvím webové stránky nebo e -mailu, budou zpracovány pouze za účelem korespondence s vámi a pouze za účelem, pro který jste nám své údaje zpřístupnili. Zpřístupněná data budou předána pouze příslušnému úřadu ve společnosti.

Ujišťujeme vás, že vaše osobní údaje nebudou předány třetím stranám, pokud to nevyžaduje zákon.

Datové úložiště

Údaje, které nám budou zpřístupněny, budou uchovávány pouze do doby, než bude splněn účel, pro který nám byly svěřeny. Pokud mají být dodrženy zákonné doby uchování, budou tyto dodrženy.

Pokud již nesouhlasíte s ukládáním vašich osobních údajů, smažeme uložená data na váš pokyn. Pokud se vaše osobní údaje změnily, opravíme je podle vašich údajů.


Změňte nastavení cookies

V nastavení prohlížeče (např. Internet Explorer, Safari, Firefox, Chrome) můžete určit, které soubory cookie chcete povolit nebo odmítnout. Kde přesně tato nastavení najdete, závisí na vašem prohlížeči. Příslušná nastavení najdete pomocí funkce nápovědy svého prohlížeče


Řešení sporů online

Nařízení EU o řešení sporů online ve věcech spotřebitelů (č. 524/2013) platí od 9. ledna 2016. Spory mezi spotřebiteli a maloobchodníky v souvislosti s online prodejními smlouvami nebo smlouvami o online službách lze řešit prostřednictvím následující online platformy. http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Zabezpečení vašich dat je pro nás důležité. Používáme je výhradně ke konkrétnímu účelu a předáváme je třetím stranám pouze tehdy, pokud na našich výslovných pokynech přispívají ke splnění účelu. Podle obecného nařízení EU o ochraně údajů ( GDPR ) a podle spolkového věstníku 2017/120 ( ODKAZ ) Rakouské republiky s konečnou platností 25. května 2018 mají uživatelé právo požadovat bezplatně informace o osobních údajích, které o nich máme uložené. Kromě toho má každý zákazník nebo uživatel právo opravit nesprávné údaje, kdykoli zablokovat a vymazat své osobní údaje, pokud neexistuje zákonná povinnost uchovávání nebo hlášení.